T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz


VİZYONUMUZ

Bölgemizde sunulan sağlık hizmetlerinde nitelikli hasta bakımının merkezi olmak.

 

MİSYONUMUZ

Sunduğumuz tüm sağlık hizmetlerinde mesleki etik ilkelerden ödün vermeden,çağdaş bilgi ve teknolojileri takip eden hasta,hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı,
uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile alanında öncelikli tercih edilen güvenilir bir sağlık kuruluşu olmak.


ORTAK DEĞERLERİMİZ

 • Hasta haklarına saygı
 • Tıbbi etik kurallara bağlılık
 • Dürüstlük
 • Bilgi
 • Yeniliklere açıklık
 • Sorumluluk
 • Duyarlılık
 • Katılımcılık
 • Ekip Ruhu
 • Güven
 • Saygı

REVİZYON KAPSAMI: Sağlık Bakanlığı Logosu revize edilmiştir.

Hazırlayan: Başhekim Yardımcısı

Kontrol Eden: Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan: Başhekim