T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

Laboratuvar Hizmeti Verilen Birimlerimiz


  • Biyokimya -Hemogram Laboratuvarı
  • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  • Radyoloji Birimi : USG, Holter , BT , Kemik Dansitometresi,Panoromik Diş
  • Elektrokardiyografi (EKG)
  • Ekokardiyografi
  • Endoskopi Ünitesi
  • Kan Transfüzyon Ünitesi
  • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
  • İşitme Testi (Odyo)
  • Diş Protez Laboratuvarı