T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

2019 Yılı Özdeğerlendirme Takvimi


 

T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Doküman Kodu

Yayın Tarihi

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No/Sayfa Sayısı

KY. PL.06

01.04.2016

03

06.02.2019

1/1

BÖLÜM

DEĞERLENDİRME TARİHİ VE SAATİ

18.02.2019

19.02.2019

20.02.2019

21.02.2019

22.02.2019

25.02.2019

26.02.2019

27.02.2019

 

28.02.2019

 

Kurumsal Yapı

09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalite Yönetimi

09:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Doküman Yönetimi

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk Yönetimi

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

Güvenlik Raporlama Sistemi

 

11:30

 

 

 

 

 

 

 

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

 

 

 

09:00

 

 

 

 

 

Eğitim Yönetimi

 

 

 

10:00

 

 

 

 

 

Sosyal Sorumluluk

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

Hasta Deneyimi

 

 

 

 

 

 

 

13:00

 

Hizmete Erişim

 

 

 

 

 

 

 

14:00

 

Yaşam Sonu Hizmetler

 

 

 

 

 

 

 

14:30

 

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Bakımı

 

09:00

 

 

 

 

 

 

 

İlaç Yönetimi

 

 

13:00

 

 

 

 

 

 

Enfeksiyonların Önlenmesi

 

 

 

 

09:00

 

 

 

 

Sterilizasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00

Transfüzyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

09:00

 

 

—Radyasyon Güvenliği

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

Acil Servis

 

 

09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM

DEĞERLENDİRME TARİHİ VE SAATİ

18.02.2019

19.02.2019

20.02.2019

21.02.2019

22.02.2019

25.02.2019

26.02.2019

27.02.2019

 

28.02.2019

 

Ameliyathane

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

Yoğun Bakım Ünitesi

 

 

 

 

 

 

14:00

 

 

Doğum Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

10:00

 

Biyokimya Laboratuarı

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

Mikrobiyoloji Laboratuarı

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Tesis Yönetimi

 

 

10:00

 

 

 

 

 

 

Otelcilik Hizmetleri

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

Bilgi Yönetim Sistemi

 

 

 

13:00

 

 

 

 

 

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri

 

 

 

 

09:00

 

 

 

 

Atık Yönetimi

 

 

 

 

 

15:00

 

 

 

Dış Kaynak Kullanımı

 

 

 

 

 

13:30

 

 

 

Göstergelerin İzlenmesi

09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Bazlı Göstergeler

09:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinik Göstergeler

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revizyon Kapsamı: Sağlık Bakanlığı Logosu ev içerik revize edilmiştir

 

 

Hazırlayan: Başhekim Yardımcısı

 

 

Kontrol Eden: Kalite Yönetim Direktörü

Onaylayan: Başhekim