T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

Komitelerimiz


SKS KAPSAMINDA OLUŞTURDUĞUMUZ KOMİTELER

         
Sağlık kalite standartları kapsamında tanımlanan komiteler, SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere kalite yönetim direktörünün teklifi, başhekimin onayıyla kurulurlar. Komiteler faaliyetlerini kalite yönetim direktörünün koordinasyonunda yürütmekle birlikte bağımsız birer organ gibi çalışırlar. Hastanemizde SKS kapsamında, Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi kurulmuştur.