T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

Hasta Güvenliği Komitesi


Hasta Güvenliği Komitesi

Komitenin asgari görev alanı;

Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

Toplantı sıklığı;

Hasta güvenliği komitesi, rutin olarak 3 ayda bir toplanır. Lüzumu halinde daha sık toplantı yapılabilir.

Başhekim Yardımcısı               Şule HAZİNEDAROĞLU

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü              Figen OKUR

Dahiliye Uzman Hekimi Halime NUHOĞLU

Eczacı           Abidin AKAL

Kalite Yönetim Direktörü             Dilek AYCAN

Kalite Yönetim Birimi     Dilek AYCAN

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Fikret ŞENGÜL

Müdür Yardımcısı            Süleyman AKSOY

Enfeksiyon Hemşiresi    Kader ODABAŞ