T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

Çalışan Güvenliği Komitesi


Çalışan Güvenliği Komitesi

Komitenin asgari görev alanı;

      Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması, Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi konularını kapsamalıdır. Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

Toplantı sıklığı;

Çalışan güvenliği komitesi, rutin olarak 3 ayda bir toplanır. Lüzumu halinde daha sık toplantı yapılabilir.

Başhekim Yardımcısı      Şule HAZİNEDAROĞLU

Müdür Yardımcısı            Süleyman AKSOY

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü              Figen OKUR

Kalite Yönetim Direktörü             Dilek AYCAN

Sivil Savunma Amiri        Selim DEMİRKOL

Enfeksiyon Hemşiresi    Kader ODABAŞ

Sor.Röntgen Teknisyeni               M.Fatih DURMUŞ

Biyolog        Birsen İP

Psikolog      Aykan GÜRKAN

Güvenlik Amiri  Özkan BİLİKÇİ